Bli medlem

Det lockar så klart att bli medlem i detta illustra sällskap!

Anmäl ditt intresse på den här sidan.

Vem kan bli medlem?

Akademien är öppen för medlemskap för alla fysiska personer samt företag boende eller verksamma inom Eriksberg och dess omedlbara närområde. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och för den tid som framgår av medlemsbeviset. Årsavgiften gäller för ett kalenderår och betalas i januari varje år.

 

Ansökan om medlemskap av person boende utanför Eriksbergs geografiska område kan medges om personen har anknytning till området på ett sätt som är av stor betydelse och främjar föreningens syfte. Styrelsen avgör varje medlemskap av denna kategori. (text från stadgarna)

Vad kostar det?

Årsavgift 2024        
250 kr/person och gäller per kalenderår, men fyll i din ansökan redan nu till höger.

Du blir registrerad medlem när årsavgiften är inbetald.
 

Bankgiro 124-7162


 OBS!

För nya medlemmar i november, december och som betalar in medlemsavgiften i november, december, så gäller denna även för nästkommande år.

Medlemsavgiften för 2024 är 250 kr/år 

OBS!

Tänk på att ni måste betala medlemsavgiften för 2024 som är 250 kr/person/år i direkt anslutning med att ni får ert välkomstbrev där ni får reda på att ni blivit antagen som medlem.
Får ni inte något välkomstbrev inom 4-5 dagar ringer ni mig på 0722-45 91 00

Ansök om medlemskap

  • Fem siffror