Några enkla regler vid bokningar av våra event.


På våra event betalar man oftast i förskott och bokningen blir normalt inte giltig förrän avgiften kommit oss tillhanda. Detta för att vi vill att alla som anmäler sig också skall komma. Vi eller våra arrangörer måste ju beställa alla varor i god tid och om några bokade inte skulle komma blir det kostnader som inte täcks.
Avbeställer man inom en vecka innan eventet, får man normalt inte tillbaks några pengar.
Undantag är om vi kan få in någon ersättare på så kort varsel från t.ex. en väntelista vid fulbokade event. 

4-årsjubileum 13 augusti

Grillfest i Färjenäsparken


En extra möjlighet!
Savolax o Vin den 4 mars blev som väntat en succé.
Nu ger vi er en ny möjlighet att anmäla er till en extrakväll
som vi anordnar den 8:e april.
Denna gång får ni gärna ta med er vänner.

Anmälan på formuläret nedanför inbjudan

 

Årsstämma!

Torsdag den 7 april kl. 19.00
i Vinkällaren Snickeriet.

 

Kallelse kommer på mail minst
två veckor innan.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28 mars